Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Plan İste 1 Alçı Model Kalıpçı Kurs Planı 1568 Saat 0
Hazırla 2 Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı Kurs Planı 256 Saat 8
Hazırla 3 Alçı Şekillendirme ve Döküm Kurs Planı 344 Saat 11
Plan İste 4 Asitçi Kurs Planı 272 Saat 0
Hazırla 5 Bilgisayar Folyocu Kurs Planı 624 Saat 20
Plan İste 6 Bizoteci Kurs Planı 264 Saat 0
Hazırla 7 Boncukçu- Boş Boru Üflemecisi Kurs Planı 568 Saat 19
Hazırla 8 Boyacı-Çini İşlemeci Kurs Planı 224 Saat 10
Hazırla 9 Cam El Dekorcu Kurs Planı 280 Saat 11
Hazırla 10 Cam Şekilendirmeci Kurs Planı 1216 Saat 47
Hazırla 11 Cam Süs Eşyası Yapımı Kurs Planı 280 Saat 11
Hazırla 12 Çarkçı-Tornada Form Şekillendirmeci Kurs Planı 616 Saat 21
Hazırla 13 Çini İşlemeci-Çinici Kurs Planı 312 Saat 15
Hazırla 14 Çinici Kurs Planı 1400 Saat 57
Hazırla 15 Dekorcu-Sır üstü Dekorlamacı Kurs Planı 760 Saat 26
Hazırla 16 Dökümcü-Sırlamacı Kurs Planı 112 Saat 4
Hazırla 17 Düz Camcı Kurs Planı 256 Saat 9
Hazırla 18 El Dekorcu-Sır Üstü Dekorlamacı Kurs Planı 376 Saat 13
Hazırla 19 Fırın Harmancı Kurs Planı 424 Saat 13
Hazırla 20 Flato Yaldızcı Kurs Planı 256 Saat 7
Hazırla 21 Füzyoncu Kurs Planı 256 Saat 9
Plan İste 22 İndirmeci Kurs Planı 1304 Saat 0
Hazırla 23 Kesme Dekorcu Kurs Planı 288 Saat 10
Plan İste 24 Kulpçu- Ayakçı Kurs Planı 416 Saat 0
Hazırla 25 Kumlamacı Kurs Planı 256 Saat 10
Plan İste 26 Malaturacı Kurs Planı 256 Saat 0
Hazırla 27 Mandrel İle Cam Boncuk Yapımı Kurs Planı 352 Saat 13
Plan İste 28 Modelci ve Çok Parçalı Kalıpçı Kurs Planı 288 Saat 0
Hazırla 29 Ön Üflemeci Kurs Planı 288 Saat 11
Plan İste 30 Pantoğrafçı Kurs Planı 256 Saat 0
Hazırla 31 Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme Kurs Planı 384 Saat 12
Hazırla 32 Şalümoda Cam Şekillendirme Kurs Planı 192 Saat 7
Hazırla 33 Seramik Biçimlendirme Kurs Planı 288 Saat 9
Hazırla 34 Serbest Seramik Şekillendirmeci Kurs Planı 1680 Saat 56
Hazırla 35 Sır Altı Çini Uygulama Kurs Planı 272 Saat 13
Plan İste 36 Sır Üstü Dekorlamacı Kurs Planı 1352 Saat 0
Hazırla 37 Tahrirci-Çinici Kurs Planı 176 Saat 8
Plan İste 38 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Cam Kurs Planı 40 Saat 0
Hazırla 39 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serbest Seramik Şekillendirme Kurs Planı 40 Saat 1
Plan İste 40 Tezyinatçı Kurs Planı 1256 Saat 0
Hazırla 41 Tornada Form Şekillendirmeci Kurs Planı 1360 Saat 48
Hazırla 42 Transferci Kurs Planı 256 Saat 8
Hazırla 43 Vitraycı Kurs Planı 1128 Saat 51
Plan İste 44 Yaldız Fırıncısı Kurs Planı 256 Saat 0
Plan İste 45 Yarı Otomatik Cam Şekillendirmeci Kurs Planı 288 Saat 0