Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Hazırla 1 10X10 Çapraz Dama Kurs Planı 60 Saat 14
Plan İste 2 AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Planı 24 Saat 0
Hazırla 3 Ailede Çocuğa Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 8
Hazırla 4 Ailede Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 5 Aileye Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 20
Hazırla 6 Ana Dilde İletişim Kurs Planı 144 Saat 4
Hazırla 7 Anadolu ve Türk Kültürü Kurs Planı 16 Saat 9
Plan İste 8 Araştırma Teknikleri Kurs Planı 16 Saat 0
Hazırla 9 Bağımsız Hareket (Görme Engelliler İçin) Kurs Planı 32 Saat 1
Hazırla 10 Braille Alfabesi Kurs Planı 176 Saat 3
Hazırla 11 Braille Alfabesi (Kabartma Yazı) Kurs Planı 142 Saat 8
Hazırla 12 Braille Alfabesi İle Dini Kavramlar Öğreticiliği Kurs Planı 64 Saat 3
Hazırla 13 Cenaze Hizmetleri Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 14 Çevre Koruma Kurs Planı 16 Saat 1
Hazırla 15 Çevre Koruma Bilinci Kurs Planı 24 Saat 5
Plan İste 16 Çocuk İşçiliği Farkındalığı Kurs Planı 30 Saat 0
Hazırla 17 Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 1 Kurs Planı 135 Saat 9
Hazırla 18 Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 2 Kurs Planı 135 Saat 9
Hazırla 19 Dama Kurs Planı 60 Saat 20
Hazırla 20 Dijital Yetkinlikler Kurs Planı 80 Saat 4
Hazırla 21 Diksiyon Kurs Planı 40 Saat 4
Hazırla 22 Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kurs Planı 80 Saat 2
Hazırla 23 Etkili Okur Yazarlık Kurs Planı 100 Saat 9
Hazırla 24 Etkili ve Hızlı Okuma Kurs Planı 32 Saat 1
Hazırla 25 Geleneksel Türk Mutfağı Kurs Planı 168 Saat 7
Plan İste 26 Genel Araştırma Türleri ve Teknikleri Geliştirme ve Uyum Kursu Kurs Planı 8 Saat 0
Hazırla 27 Girişimcilik Kurs Planı 32 Saat 4
Hazırla 28 Görme Engelliler İçin Bağımsız Hareket Becerileri Kurs Planı 111 Saat 6
Hazırla 29 Haber Spikerliği-Spikerlik-Sunuculuk Kurs Planı 263 Saat 7
Hazırla 30 Hayat Boyu Rehberlik Hizmetleri Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 13
Hazırla 31 İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticiliği Yeterlik Sınavına Hazırlık Kurs Planı 288 Saat 9
Hazırla 32 İş Güvenliği ve işçi Sağlığı Kurs Planı 24 Saat 1
Hazırla 33 İş Hayatında İletişim Kurs Planı 16 Saat 1
Hazırla 34 İş Organizasyonu Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 35 İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 36 İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kurs Planı 48 Saat 6
Hazırla 37 İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 38 İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 39 İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kurs Planı 200 Saat 8
Hazırla 40 Kişisel Gelişim Kurs Planı 40 Saat 2
Hazırla 41 KPSSye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön Lisans) Kurs Planı 320 Saat 6
Plan İste 42 KPSS’ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans) Kurs Planı 320 Saat 0
Plan İste 43 Kültürel Bilinç ve İfade Kurs Planı 26 Saat 0
Hazırla 44 Kur'an-ı Kerim (Elifba) Okuma Kurs Planı 64 Saat 9
Hazırla 45 Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kurs Planı 64 Saat 11
Hazırla 46 Kuran-ı Doğru Anlama ve Tanıma Kurs Planı 120 Saat 9
Hazırla 47 Kuran-ı Kerimi Doğru ve Güzel Okuma Tashih-i Huruf Kurs Planı 205 Saat 5
Hazırla 48 Liderlik Eğitimi Kurs Planı 32 Saat 4
Hazırla 49 Matematiksel Yetkinlik ve Fen ve Teknolojideki Temel Yeterlilikler Kurs Planı 144 Saat 10
Hazırla 50 Meslek Etiği Kurs Planı 40 Saat 3
Hazırla 51 Meslek Etiği Kurs Planı 16 Saat 1
Hazırla 52 Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı Kurs Planı 72 Saat 6
Hazırla 53 Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Kurs Planı 130 Saat 8
Hazırla 54 Öğrenmeyi Öğrenme Kurs Planı 40 Saat 6
Hazırla 55 Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Kurs Planı 16 Saat 1
Hazırla 56 Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar Kurs Planı 96 Saat 3
Hazırla 57 Osmanlı Türkçesinde Arşiv Metinleri ve Edebi Metinler Kurs Planı 96 Saat 3
Hazırla 58 Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler Kurs Planı 64 Saat 2
Hazırla 59 Osmanlıcada Türkçe Kelimelerin İmlası Kurs Planı 64 Saat 2
Hazırla 60 Plates Eğitimi Kurs Planı 56 Saat 2
Hazırla 61 Sağlıklı Beslenme Kurs Planı 184 Saat 8
Plan İste 62 Şehirde Yaşama Kültürü ve Kentsel Davranış Geliştirme Kurs Planı 8 Saat 0
Plan İste 63 Şehirde Yaşama Kültürü ve Kentsel Davranış Geliştirme Kurs Planı 30 Saat 0
Hazırla 64 Sigara Bağımlılığından Korunma Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 65 Sosyal Hayatta İletişim Kurs Planı 32 Saat 5
Hazırla 66 Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler Kurs Planı 80 Saat 7
Hazırla 67 Türk İşaret Dili Kurs Planı 120 Saat 10
Hazırla 68 Türk İşaret Dili İle Dini Kavramlar Öğreticiliği Kurs Planı 64 Saat 8
Hazırla 69 Türk Kültürü Kurs Planı 24 Saat 6
Hazırla 70 Türk Kültürünün Kaynakları (10-14 yaş) Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 71 Türk Kültürünün Kaynakları (6-9 yaş) Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 72 Yabancı Dilde İletişim Kurs Planı 304 Saat 12
Hazırla 73 Yoga Eğitimi Kurs Planı 56 Saat 2