Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Hazırla 1 10X10 Çapraz Dama Kurs Planı 60 Saat 14
Hazırla 2 AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Kurs Planı 24 Saat 4
Hazırla 3 Ailede Çocuğa Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 8
Hazırla 4 Ailede Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 5 Aileye Din Eğitimi Kurs Planı 60 Saat 20
Hazırla 6 Ana Dilde İletişim Kurs Planı 144 Saat 4
Hazırla 7 Anadolu ve Türk Kültürü Kurs Planı 16 Saat 9
Plan İste 8 Araştırma Teknikleri Kurs Planı 16 Saat 0
Hazırla 9 Braille Alfabesi İle Dini Kavramlar Öğreticiliği Kurs Planı 64 Saat 3
Hazırla 10 Cenaze Hizmetleri Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 11 Çevre Koruma Bilinci Kurs Planı 24 Saat 5
Plan İste 12 Çocuk İşçiliği Farkındalığı Kurs Planı 30 Saat 0
Hazırla 13 Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 1 Kurs Planı 135 Saat 9
Hazırla 14 Çocuklar İçin Etkinliklerle Kur'an-ı Kerim Eğitimi 2 Kurs Planı 135 Saat 9
Hazırla 15 Dama Kurs Planı 60 Saat 20
Hazırla 16 Dijital Yetkinlikler Kurs Planı 80 Saat 4
Hazırla 17 Diksiyon Kurs Planı 40 Saat 4
Hazırla 18 Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk Kurs Planı 80 Saat 2
Hazırla 19 Etkili Okur Yazarlık Kurs Planı 100 Saat 9
Hazırla 20 Etkili ve Hızlı Okuma Kurs Planı 32 Saat 1
Hazırla 21 Geleneksel Türk Mutfağı Kurs Planı 168 Saat 7
Plan İste 22 Genel Araştırma Türleri ve Teknikleri Geliştirme ve Uyum Kursu Kurs Planı 8 Saat 0
Hazırla 23 Girişimcilik Kurs Planı 32 Saat 4
Plan İste 24 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (4-6 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 0
Plan İste 25 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (8-10 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 0
Plan İste 26 Göçer Ve Yarı Göçer Aileler İle Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerinin Çocuklarının Eğitim Desteği (9-12 Yaş) Kurs Planı 140 Saat 0
Hazırla 27 Görme Engelliler İçin Bağımsız Hareket Becerileri Kurs Planı 111 Saat 6
Hazırla 28 Görme Engelliler İçin Braille Alfabesi (Kabartma Yazı) Kurs Planı 142 Saat 8
Hazırla 29 Haber Spikerliği-Spikerlik-Sunuculuk Kurs Planı 263 Saat 7
Hazırla 30 Hayat Boyu Rehberlik Hizmetleri Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 13
Hazırla 31 İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticiliği Yeterlik Sınavına Hazırlık Kurs Planı 288 Saat 9
Hazırla 32 İş Güvenliği ve işçi Sağlığı Kurs Planı 24 Saat 1
Hazırla 33 İş Hayatında İletişim Kurs Planı 24 Saat 3
Hazırla 34 İş Organizasyonu Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 35 İş ve İnsan İlişkileri Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 36 İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kurs Planı 48 Saat 6
Hazırla 37 İş Yaşamında Etik Kurallar Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 38 İş Yaşamında Sosyal Medya Kullanımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 3
Hazırla 39 İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kurs Planı 200 Saat 8
Hazırla 40 Islık Dili Eğitimi Kurs Planı 132 Saat 4
Hazırla 41 Kişisel Gelişim Kurs Planı 40 Saat 2
Hazırla 42 Kodlama Eğitimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 30 Saat 8
Hazırla 43 KPSSye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön Lisans) Kurs Planı 320 Saat 6
Plan İste 44 KPSS’ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans) Kurs Planı 320 Saat 0
Hazırla 45 Kültürel Bilinç ve İfade Kurs Planı 26 Saat 3
Hazırla 46 Kur'an-ı Kerim (Elifba) Okuma Kurs Planı 64 Saat 9
Hazırla 47 Kur'an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kurs Planı 64 Saat 11
Hazırla 48 Kuran-ı Doğru Anlama ve Tanıma Kurs Planı 120 Saat 9
Hazırla 49 Kuran-ı Doğru Anlama ve Tanıma Kurs Planı 120 Saat 4
Hazırla 50 Kuran-ı Kerimi Doğru ve Güzel Okuma Tashih-i Huruf Kurs Planı 205 Saat 5
Plan İste 51 Kurum Kültürü Ve Kurumsal Aidiyet Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 0
Plan İste 52 Kurumsal İletişim Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 0
Hazırla 53 Liderlik Eğitimi Kurs Planı 32 Saat 4
Hazırla 54 Matematiksel Yetkinlik ve Fen ve Teknolojideki Temel Yeterlilikler Kurs Planı 144 Saat 10
Hazırla 55 Meslek Etiği Kurs Planı 40 Saat 3
Hazırla 56 Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı Kurs Planı 72 Saat 6
Hazırla 57 Öğrenmeyi Öğrenme Kurs Planı 40 Saat 6
Plan İste 58 Okullar Hayat Olsun Projesi Etkinlikleri Kurs Planı 120 Saat 0
Plan İste 59 Örgütsel İletişim Kurs Planı 16 Saat 0
Hazırla 60 Osmanlı Türkçesinde Arapça-Farsça Kurallar Kurs Planı 96 Saat 3
Hazırla 61 Osmanlı Türkçesinde Arşiv Metinleri ve Edebi Metinler Kurs Planı 96 Saat 3
Hazırla 62 Osmanlı Türkçesinde Kolay Metinler Kurs Planı 64 Saat 2
Hazırla 63 Osmanlıcada Türkçe Kelimelerin İmlası Kurs Planı 64 Saat 2
Hazırla 64 Performans Değerlendirme Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 3
Plan İste 65 Problem Çözme Teknikleri Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 24 Saat 0
Plan İste 66 Şehirde Yaşama Kültürü ve Kentsel Davranış Geliştirme Kurs Planı 30 Saat 0
Hazırla 67 Sigara Bağımlılığından Korunma Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 68 Sosyal Hayatta İletişim Kurs Planı 32 Saat 5
Hazırla 69 Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler Kurs Planı 80 Saat 7
Hazırla 70 Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme Ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 74 Saat 4
Hazırla 71 Türk İşaret Dili Kurs Planı 120 Saat 10
Hazırla 72 Türk İşaret Dili İle Dini Kavramlar Öğreticiliği Kurs Planı 64 Saat 8
Hazırla 73 Türk Kültürü Kurs Planı 24 Saat 6
Hazırla 74 Türk Kültürünün Kaynakları (10-14 yaş) Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 75 Türk Kültürünün Kaynakları (6-9 yaş) Kurs Planı 60 Saat 10
Hazırla 76 Yabancı Dilde İletişim Kurs Planı 304 Saat 12
Hazırla 77 Yoga Eğitimi 15 Yaş Ve Üzeri Kurs Planı 58 Saat 10
Hazırla 78 Yoga Eğitimi 6-14 Yaş Kurs Planı 52 Saat 10
Hazırla 79 Yoga Eğitimi Okul Öncesi Kurs Planı 48 Saat 7