Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Hazırla 1 Başıboş Hayvanlara Yaklaşma Ve Müdahale Teknikleri Kurs Planı 96 Saat 5
Hazırla 2 Koyun Yetiştiriciliği Kurs Planı 64 Saat 5
Hazırla 3 Küçükbaş Hayvan Kırkım Elemanı Kurs Planı 56 Saat 3
Hazırla 4 Organik Manda Yetiştiriciliği Kurs Planı 72 Saat 4