Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Hazırla 1 0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kurs Planı 440 Saat 17
Hazırla 2 0-36 Aylık Gelişimsel Risk Altındaki Çocuklar Aile Destek Kurs Planı 112 Saat 6
Hazırla 3 0-72 Ay Çocuk Gelişimi Kurs Planı 180 Saat 7
Hazırla 4 0-72 Ay Çocuklar İçin Oyun ve Oyuncak Kurs Planı 180 Saat 3
Hazırla 5 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kurs Planı 464 Saat 18
Hazırla 6 37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası Kurs Planı 210 Saat 1
Hazırla 7 37-72 Ay Çocukları İçin Dramatik Etkinlikler Kurs Planı 72 Saat 2
Hazırla 8 4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri Kurs Planı 296 Saat 16
Plan İste 9 Aile Eğitimi 0-18 Yaş Kurs Programı (ASPB ve Adalet Bakanlığının Eğitici Eğitimleri için) Kurs Planı 80 Saat 0
Hazırla 10 Aile Eğitimi Kurs Programı 0-3 Yaş Kurs Planı 210 Saat 14
Hazırla 11 Aile Eğitimi Kurs Programı 12-18 Yaş Kurs Planı 70 Saat 14
Hazırla 12 Aile Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş Kurs Planı 210 Saat 14
Hazırla 13 Aile Eğitimi Kurs Programı 7-11 Yaş Kurs Planı 70 Saat 14
Hazırla 14 Aile Gelişim Kurs Programı 3-6 Yaş Kurs Planı 70 Saat 14
Hazırla 15 Aile Planlaması Kurs Planı 32 Saat 2
Hazırla 16 Anne ve Çocuk Sağlığı Kurs Planı 108 Saat 4
Plan İste 17 Baba Destek Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş Kurs Planı 70 Saat 0
Plan İste 18 Baba Destek Eğitimi Kurs Programı 7-11 Yaş Kurs Planı 70 Saat 0
Hazırla 19 Bilinçli Hamilelik ve Bebek Bakımı Kurs Planı 104 Saat 6
Hazırla 20 Çocuk Bakım Elemanı Kurs Planı 936 Saat 51
Hazırla 21 Çocuk Bakımı ve Oyun Odası Etkinlikleri (3-6 yaş) Kurs Planı 360 Saat 12
Hazırla 22 Çocuk Bakımı ve Oyun Odası Gelişimsel Etkinlikleri (3-6 Yaş) Kurs Planı 120 Saat 4
Hazırla 23 Çocuk Bakımı ve Oyun Odası Sosyal Etkinlikleri (3-6 Yaş) Kurs Planı 80 Saat 3
Hazırla 24 Çocuk Gelişimi ve Bakımında Temel Bilgiler ve Etkinlikler Kurs Planı 574 Saat 19
Hazırla 25 Çocuk Hakları Mevzuatı Kurs Planı 45 Saat 2
Hazırla 26 Çocukla İletişim Kurs Planı 72 Saat 2
Hazırla 27 Çocuklarda Duygu ve Davranış Kurs Planı 72 Saat 3
Hazırla 28 Çocuklarda Uyum Problemleri Kurs Planı 40 Saat 2
Hazırla 29 Çocukta Temel İhtiyaçlar Kurs Planı 80 Saat 4
Hazırla 30 Eğitimde Oyun Etkinlikleri Kurs Planı 80 Saat 3
Hazırla 31 Ergenlik Döneminde Beslenme Kurs Planı 16 Saat 1
Hazırla 32 Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı Kurs Planı 1416 Saat 70
Hazırla 33 Erken Çocuklukta Gelişimsel Risk (0-36 Ay) Kurs Planı 144 Saat 7
Hazırla 34 Erken Çocuklukta Özbakım Kurs Planı 108 Saat 2
Plan İste 35 Erken Çocuklukta Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma Kurs Planı 216 Saat 0
Hazırla 36 Gelişimsel Etkinlikler (0-6 Yaş) Kurs Planı 612 Saat 14
Hazırla 37 Okul Çağı Çocuğunda Beslenme Kurs Planı 16 Saat 1
Hazırla 38 Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Planı 380 Saat 41
Hazırla 39 Okul Öncesi Eğitim Programı Etkinlikleri (3-6 yaş) Kurs Planı 162 Saat 7
Hazırla 40 Okulöncesi Dönemde Beslenme Kurs Planı 16 Saat 1
Hazırla 41 Okuryazar Olamayan Anne Destek Eğitimi Kurs Programı 3-6 Yaş (Temel ADP) Kurs Planı 65 Saat 13
Hazırla 42 Özel Eğitim Elemanı Kurs Planı 1312 Saat 67
Hazırla 43 Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Aile Destek Kurs Planı 432 Saat 19
Hazırla 44 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylere Yaklaşım Kurs Planı 460 Saat 11
Hazırla 45 Süt Çocukluğu Döneminde Beslenme Kurs Planı 16 Saat 1