Hangi Kurs Açılacak?
# Kurs Programı Süre Modül Sayısı
Hazırla 1 Bilgi ve Belge Yönetimi Kurs Planı 330 Saat 10
Hazırla 2 Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı Kursu Kurs Planı 72 Saat 2
Hazırla 3 Danışma Görevlisi Kurs Planı 177 Saat 8
Hazırla 4 Dosyalama ve Arşivleme Geliştirme ve Uyum Eğitimi Kurs Planı 48 Saat 4
Plan İste 5 Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Büro Hizmetleri Kurs Planı 390 Saat 0
Plan İste 6 Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Danışma Hizmetleri Kurs Planı 120 Saat 0
Plan İste 7 Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Elektronik Tablo Kullanma Kurs Planı 630 Saat 0
Plan İste 8 Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Kelime İşlem Programı Kullanma Kurs Planı 630 Saat 0
Plan İste 9 Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Kurum İçi Belge Yönetimi Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 10 Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Sunu Programı Kullanma Kurs Planı 546 Saat 0
Plan İste 11 Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Büro Hizmetleri Kurs Planı 390 Saat 0
Plan İste 12 Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Danışma Hizmetleri Kurs Planı 120 Saat 0
Hazırla 13 Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Elektronik Tablo Kullanma Kurs Planı 630 Saat 2
Plan İste 14 Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Kelime İşlem Programı Kullanma Kurs Planı 630 Saat 0
Plan İste 15 Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Kurum İçi Belge Yönetimi Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 16 Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Sunu Programı Kullanma Kurs Planı 546 Saat 0
Hazırla 17 Hukuk Sekreteri Kurs Planı 1168 Saat 41
Plan İste 18 Orta-Ağır Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Büro Hizmetleri Kurs Planı 570 Saat 0
Plan İste 19 Orta-Ağır Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Danışma Hizmetleri Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 20 Orta-Ağır Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Kurum İçi Belge Yönetimi Kurs Planı 480 Saat 0
Plan İste 21 Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Büro Hizmetleri Kurs Planı 570 Saat 0
Plan İste 22 Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Danışma Hizmetleri Kurs Planı 240 Saat 0
Plan İste 23 Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Kurum İçi Belge Yönetimi Kurs Planı 480 Saat 0
Hazırla 24 Sekreterlik Kurs Planı 802 Saat 28
Hazırla 25 Standart Türk Klavyesi Kurs Planı 108 Saat 2
Hazırla 26 Temel Sekreterlik Hizmetleri Kurs Planı 344 Saat 11
Plan İste 27 Ticaret Sekreteri Kurs Planı 1168 Saat 0
Hazırla 28 Yönetici Asistanı Kurs Planı 371 Saat 13
Hazırla 29 Yönetici Sekreteri Kurs Planı 1144 Saat 40