Kullanıcı Sözleşmesi
 
Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Kurs Planı Sitesi (“Site”) ile www.kursplani.com adresinde yer alan Siteye kayıt olan kişi (“Kullanıcı”) arasında akdedilmektedir. Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, kullanıcının, Site üzerinde bulunan online kurs planlarından ve Sitenin sunduğu diğer hizmetlerden faydalanmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Siteden faydalanmak için Site tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşmeyi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler kullanıcı tarafından güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Siteye erişim sağlanamamasından ve faydalanılamamasından Site sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

3.3 Kullanıcı tarafından Siteye erişim e-posta adresi, telefon numarası ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Site yetkililerine bildirecektir.

3.4 Kullanıcı, Siteyi yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuata ilişkin olarak Sitede öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını, üçüncü kişilere hizmet sunmak için kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5 Kullanıcı, Sitenin ve içeriklerinin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, hizmetlerin sunulmasında veya Sitenin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.6 Kullanıcı, Siteyi kullanmasında ve içeriklere erişim sırasında kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder.

3.7 Site, kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Sitenin yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında kullanıcıya ve kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler kullanıcının güvenliği, Sitenin yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Kullanıcı tarafından Siteye verilen bilgiler bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Site veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.8 Siteye ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde kullanıcı, Site ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site yetkilileri tarafından imkanlar ölçüsünde dijital ortamda sağlanacaktır.

3.9 Kullanıcıya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Site amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Site yetkililerinin, Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Sitenin kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site yetkilileri, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

3.10 Site, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Sitenin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcının söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

3.11 Kullanıcı, kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir edemez.

3.12 Kullanıcının işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Site kullanıcının üyeliğini askıya alma veya Sözleşmeyi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Sitenin söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.

3.13 Site, kurs planlarının ad, süre ve içeriklerinin bütünüyle doğru olduğunu taahhüt etmez. Kurs planı eklenmemiş, güncellenmemiş ve eksik içeriğe sahip olabilir. Kullanıcı sadece mevcut kurs planlarını kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder.

3.14 Site, kurs planı içeriklerinin hazırlanmasında güncel çerçeve öğretim programlarını kullanmakta, içerik bulunamadığı takdirde benzer içerikler veya kurs modül isimleriyle plan içeriği eklenmektedir. Kullanıcı kurs planlarının içeriklerinin Siteye eklendiği gibi kullanacağını veya içeriklerin güncel kurs konularına uygun olmayabileceğini kabul ve taahhüt eder.

3.15 Kullanıcılar Sitede mevcut olmayan kurs planları için kurs planı talep formu üzerinden kurs planı içeriklerinin eklenmesini isteyebileceklerdir. Kullanıcı yolladığı kurs planı talebinin karşılanmaması durumunda bir hak talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.16 Kullanıcı, site üzerinde sadece online olarak kurs planı hazırlayabileceğini ve site üzerinde online olarak hazırlanan plan üzerinde değiştirme hakkı talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.17 Kullanıcı, site üzerinde hazırladığı online planı herhangi bir platformda (portal, forum vs..) paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Site, ön ödemeli bakiye sistemine göre çalışmaktadır. Kullanıcı kurs planı hazırlayabilmek için ön ödeme yapmayı, doğru veya hatalı olmasına bakılmaksızın hazırlamış olduğu kurs planları için ödeme yapacağını, herhangi bir sebeple üyeliğinin sona ermesi halinde bakiyesinden bulunan meblağı geri alamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2 Kullanıcı Sitenin bazı bölümlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek, bazı bölümlerinden ancak Sitede beyan edilen ücretleri yine Sitede beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.3 Siteye ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Site, herhangi bir zaman da kullanım ücretlerini ve ödeme koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. Buna yönelik değişiklikler Sitenin belli alanlarından kullanıcılara duyurulacaktır. Sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kullanıcıya geri ödeme yapılmayacaktır.

4.4 Kullanıcı tarafından Sitenin belirlediği ödeme kanalları ile kullanım koşullarına uygun olarak gönderilen ödemeler en geç 1 hafta içerisinde kullanıcı hesabına bakiye olarak eklenecektir.

4.5 Kullanıcının Sitede hazırladığı planlara veri girişi yaparken yaşadığı veya yaşayacağı hatalar kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı veri girişleri sebebiyle yaşadığı hatalardan Siteyi sorumlu tutamaz. Yaptığı ödemeyi geriye talep edemez.

4.6 Kullanıcı Site üzerinden duyuru yapılan hesap ve IBAN numaralarına ödeme yapacağını, farklı bir hesaba hatalı veya yanlış olarak yaptığı ödemelerden Siteyi sorumlu tutamayacağını ve hak talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.7 Site, kullanıcıların belli bir dönem boyunca ödeme yapmadığını tespit ederse kullanıcı sözleşmesini feshedibilir ve kullanıcı üyeliğini silebilir. Kullanıcı belli bir dönem boyunca ödeme yapmadığında hesabının silineceğini kabul eder.

Madde 5. Sorumluluğun Kısıtlanması

5.1 Site kapsamındaki yazılım ve içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Sitenin içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Sitenin ayrıca içerik ve diğer kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Site, Site kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Site, Sitenin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Siteye erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Siteye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Site, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.2 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan içerik ve içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Sitenin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

Madde 6. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

6.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

6.2 Taraflardan herhangi biri, belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla yapacağı bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Fakat kullanıcı Sözleşmeyi fesh etme talebine karşılık olarak hesabında bulunan bakiyeyi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

Madde 7. Muhtelif Hükümler

7.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.2 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.